PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Surveillance na curatieve resectie voor een colorectaal carcinoom: is intensief beter?
Author(s): VALGAEREN K, PEETERS M, VAN CUTSEM E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 24   Date: 2001   
Pages: 1734-1739
DOI: 10.2143/TVG.57.24.5001216

Abstract :
Na een curatieve resectie voor een colorectaal carcinoom is de kans op recidief en/of de ontwikkeling van metastasen op afstand reëel. Door de nieuwe therapeutische mogelijkheden kan men de prognose van deze patiënten beïnvloeden. Dit houdt in dat surveillance zinvol wordt.
Het gebrek aan goed uitgevoerde studies en/of doeltreffende methodologie zorgt ervoor dat het advies tot surveillance zich meestal beperkt tot een anamnese, klinisch onderzoek om de 3 tot 6 maanden de eerste 3 jaar, eventueel aangevuld met een carcino-embryonaal antigeen(CEA)-bepaling. Dit pleit voor de ontwikkeling van nieuwe technologie en gerandomiseerde surveillancestudies.

Geen abstract

download article
18.205.60.226.