PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hashimoto-encefalopathie als neurologisch spoedgeval
Author(s): YSEWIJN T, VAN ZANDIJCKE M, ROBBERECHT W, CARTON H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 22   Date: 2001   
Pages: 1596-1599
DOI: 10.2143/TVG.57.22.5001189

Abstract :
Hashimoto-encefalopathie is recentelijk naar voor getreden als een belangrijk syndroom van een auto-immune disfunctie van het centrale zenuwstelsel.
We stellen twee ziektegeschiedenissen voor waarbij klinisch een plots optredend coma zonder focale kenmerken op de voorgrond stond. In het eerste geval, dat van een 64-jarige man, was er geen voorafgaand schildklierlijden. De tweede patiënt, een 16-jarig meisje, had een voorgeschiedenis van Hashimoto-thyreoïditis. Beide patiënten waren euthyreotisch tijdens hun coma, doch vertoonden verhoogde titers van antischildklierlichamen.
Behandeling in de acute fase met hoge doses corticosteroïden had een snel en goed resultaat.
Hashimoto-encefalopathie dient overwogen te worden in de differentiaaldiagnose van coma zonder structurele hersenletsels.

Geen abstract

download article
34.204.173.45.