PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Enterolithiase van een divertikel van Meckel
Author(s): COLPAERT S, VANDENHOVE J, KEMPENEERS I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 20   Date: 2001   
Pages: 1451-1453
DOI: 10.2143/TVG.57.20.5001168

Abstract :
Een verwikkeld divertikel van Meckel kan zich voordoen als een intestinale bloeding, een obstructie of peritonitis. Bij deze klinische beelden denkt men echter niet in de eerste plaats aan een divertikel van Meckel als oorzaak. Bovendien heeft men weinig
diagnostische hulpmiddelen om een divertikel van Meckel als etiologie in het licht te stellen.
Indien men radiologisch de aanwezigheid van een enteroliet vaststelt, duidt dit meestal op een divertikel van Meckel. Zodoende moet het voorkomen van een enteroliet bij deze abdominale klachten, de clinicus bedachtzaam maken op een divertikel van Meckel als oorzaak.

Geen abstract

download article
35.175.191.72.