PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behandeling van "community-acquired" pneumonie: monotherapie of combinaties van antibiotica?
Author(s): VANDECASTEEL SJ, PEETERMANS WE, BOBBAERS H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 20   Date: 2001   
Pages: 1438-1444
DOI: 10.2143/TVG.57.20.5001166

Abstract :
Community-acquired pneumonie (CAP) is een vaak voorkomende aandoening die aanleiding geeft tot belangrijke morbiditeit en mortaliteit. CAP wordt in een eerste fase empirisch behandeld. Men kiest voor een doeltreffende behandeling, rekening houdend met de vermoedelijke pathogeen (of pathogenen) en zijn (hun) gevoeligheidsprofiel. Gelet op de mogelijke bijwerkingen en de selectie van antibioticaresistente kiemen, moet een te breed spectrum evenwel vermeden worden.
In de meeste gevallen zal men gebruikmaken van een b-lactamantibioticum dat de klassieke bacteriële pathogenen dekt. Bij vermoeden van een pneumonie door Mycoplasma of Chlamydia is een neomacrolide of doxycycline aangewezen. Toevoegen van een neomacrolide aan een b-lactamantibioticum is enkel aangewezen bij erg zieke patiënten of wanneer men een Legionella-pneumonie vermoedt.

Geen abstract

download article
34.232.62.209.