PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Bèta-blokkers en hartfalen
Author(s): DROOGNÉ W, VANHAECKE J, VAN CLEEMPUT J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 20   Date: 2001   
Pages: 1425-1430
DOI: 10.2143/TVG.57.20.5001164

Abstract :
De bèta-blokkers carvedilol, bisoprolol en metoprolol hebben definitief hun plaats gevonden in de behandeling van hartfalen. Elke patiënt met symptomatisch systolisch hartfalen moet, als er geen contra-indicaties zijn, een bèta-blokker krijgen. Ze verminderen de mortaliteit, ze voorkomen hospitalisaties en ze remmen de progressie van de ziekte.
De tegenaanwijzingen zijn ernstig obstructief longlijden, hooggradige geleidingsstoornissen (AV-blok 2de graad of hoger), symptomatische bradycardie of symptomatische hypotensie. Voorzichtigheid is geboden bij asymptomatische bradycardie (< 60 per minuut), bij hypotensie (zittend systolische druk < 100 mmHg) en bij patiënten met obstructief longlijden. Bèta-blokkers mogen niet opgestart worden bij decompensatie.
Men dient met een lage dosis te starten en de dosis dient onder nauwgezette cardiologische follow-up verhoogd te worden.
Men kan de indicatie hartfalen niet toekennen aan alle bèta-blokkers, gelet op hun duidelijke onderlinge verschillen. Voor hartfalen kan men enkel de in de grote studies gebruikte bèta-blokkers aanraden (carvedilol, bisoprolol, metoprolol voor mild en matig hartfalen en carvedilol voor ernstig hartfalen).

Geen abstract

download article
34.232.62.209.