PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Het gastro-intestinaal non-Hodgkin-lymfoom: diagnose, stagering, behandeling
Author(s): LACOR P, TRULLEMANS F, MANA F, URBAIN D, GARBAR C, DARGENT JL, DELVAUX G, VINH HUNG V, BRETZ A , SCHOTS R, VAN CAMP B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 20   Date: 2001   
Pages: 1389-1400
DOI: 10.2143/TVG.57.20.5001159

Abstract :
Rond de classificatie, stagering en behandeling van het gastro-intestinaal non-Hodgkin-lymfoom bestaat nog veel controverse. Dit heeft ermee te maken dat de meeste literatuurgegevens gebaseerd zijn op kleine, retrospectieve en niet-gerandomiseerde studies, die vaak dateren uit de periode waarin niet-invasieve stageringstechnieken (zoals CT-scan en echo-endoscopie) nog niet routinematig gebruikt werden en waarin er meestal geen uniformiteit bestond tussen de gebruikte histopathologische classificatiesystemen.
Dit artikel biedt een literatuuroverzicht van deze complexe materie en tracht aan de hand hiervan diagnostische en therapeutische aanbevelingen te formuleren.

Geen abstract

download article
34.204.191.31.