PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Verwardheid ontward
Author(s): PELEMANS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 16   Date: 2001   
Pages: 1116-1125
DOI: 10.2143/TVG.57.16.5001120

Abstract :
Ouderen geraken gemakkelijk verward, zeker in een ziekenhuisomgeving. Dit kan de uiting zijn van een delirium. Een delirium wordt uitgelokt door een reeks aandoeningen, geneesmiddelen en omgevingsfactoren die de mentale mogelijkheden van de oudere meer belasten dan hij kan (ver)dragen.
Het optreden van een delirium tijdens een opname heeft een duidelijk negatieve impact op het ziekenhuisverblijf. Het hyperalerte, hyperactieve type van dit syndroom wordt gemakkelijk herkend omdat de patiënten opvallen door hun storend gedrag. De hypoalerte, hypoactieve vorm wordt echter vaak over het hoofd gezien, maar heeft een slechtere prognose.
De kennis over dit frequent optredend syndroom evolueert. Men heeft de klinische karakteristieken scherper afgelijnd in nieuwe diagnostische kenmerken en men poogt meer inzicht te verwerven in het ontstaan van de verschijnselen.
De pathogenese blijft echter nog duister zodat de behandeling blijft steunen op de traditionele pijlers: herkennen en behandelen van de oorzakelijke factor(en) en symptomatische, supportieve behandeling voor de verschijnselen van het delirium.

Geen abstract

download article
3.227.3.146.