PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Stamcelretentie, -chemotaxis en -mobilisatie voor celtherapie bij de mens
Author(s): STARCKX S, OPDENAKKER G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 16   Date: 2001   
Pages: 1109-1115
DOI: 10.2143/TVG.57.16.5001119

Abstract :
Gemobiliseerde perifere bloedstamcellen (PBSC's) vervangen meer en meer het gebruik van beenmerg (BM) in autologe en allogene transplantaties. PBSC's zijn even effectief als BM in het herstel van de hematopo√ęse na transplantatie. Een transplantatie met PBSC's biedt in vergelijking met een beenmergtransplantatie (BMT) verschillende voordelen. De mobilisatie van PBSC's laat de collectie toe van een groter aantal stamcellen en een transplantatie met PBSC's leidt tot een sneller hematologisch herstel.
Bij een autologe transplantatie wordt mobilisatie bekomen door chemotherapie, al dan niet in combinatie met cytokinen (G-CSF, GM-CSF). In het geval van een allogene transplantatie worden stamcellen in circulatie gebracht door de toediening van alleen cytokinen. Om deze mobilisatieregimes verder te optimaliseren, is het essentieel dat de mechanismen gekend zijn die verantwoordelijk zijn voor stamcelretentie in en stamcelverkeer naar het BM.
Adhesiemoleculen (integrinen en selectinen) op het oppervlak van stamcellen spelen een prominente rol in de stamcelretentie in het BM. Deze adhesiemoleculen zijn betrokken bij de interacties tussen stamcellen, stromale cellen en componenten van de extracellulaire matrix. Bij de "homing" van leukocyten, in hun diverse ontwikkelingsstadia, zijn specifieke chemokinen essentieel en bij de mobilisatie van stamcellen naar de periferie spelen zowel cytokinen (G-CSF, GM-CSF, IL-8) als proteasen (gelatinase B) een rol.

Geen abstract

download article
3.227.249.234.