PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Primair pulmonaal lymfoom van het MALT-type of BALTOMA: een zeldzame entiteit
Author(s): GEMMEL F, LAMONT H, COPPENS M, MESTDAGH J, CARLIER A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 10   Date: 2001   
Pages: 745-752
DOI: 10.2143/TVG.57.10.5001054

Abstract :
Het MALT-lymfoom van de long is een zeldzame longtumor, meestal toevallig gevonden bij een routineradiografie. Aan de hand van een casus en een literatuuroverzicht wordt enerzijds de etiopathogenese ervan toegelicht en worden anderzijds de diagnostische mogelijkheden, de differentiaaldiagnose en de therapie overlopen.
De diagnose van het longlymfoom wordt nog steeds het meest op een open longbiopt gesteld, wat tegelijkertijd soms ook de beste therapie was in gelokaliseerde gevallen. Het is wenselijk dat men preoperatief een zekerheidsdiagnose kan stellen, zodat in sommige gevallen een grote heelkundige resectie overbodig zou zijn.
In de toekomst zou men, dankzij de klinische kenmerken en beeldvormingstechnieken, zoals CT-scan, in combinatie met minder invasieve procedures zoals bronchiale, transbronchiale als transthoracale naaldbiopten en dankzij de combinatie van morfologie, immunocytochemie en genstudies, een nauwkeurige diagnose kunnen stellen. Minutieuze analyse van het broncho-alveolaire lavagevocht d.m.v. cyto-immunochemie en moleculair-biologische technieken, zal in sommige gevallen een zekerheidsdiagnose opleveren. Ook in de differentiaaldiagnose kunnen deze laatste technieken worden gebruikt.
De huidige studies bevestigen het gunstig verloop van de gelokaliseerde laaggradige primaire longlymfomen ongeacht de therapeutische modaliteiten. Recidieven bij primaire longlymfomen kunnen ontstaan zowel lokaal als op andere plaatsen zodat een goede follow-up van de patiënt vereist is om een vroeg recidief te ontdekken.

Geen abstract

download article
3.231.228.109.