PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Persisterende trofoblastziekte na mola hydatidosa
Author(s): LEUNEN K, VERGOTE I, VAN ASSCHE FA
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 10   Date: 2001   
Pages: 723-729
DOI: 10.2143/TVG.57.10.5001051

Abstract :
Mola hydatidosa is een vrij zeldzame aandoening. Naast de verwijdering van het trofoblastweefsel, is het opvolgen van de ß-HCG-waarden een belangrijk element in het therapeutisch beleid.
Naargelang de ernst van de aantasting en de risicogroep waartoe de patiënt behoort, verdienen bepaalde therapieschema's de voorkeur en wordt een bepaald aantal kuren na normalisatie van de ß-HCG-waarden toegediend.
De kans op recidief na mola is licht verhoogd in vergelijking met patiënten die nog nooit een mola-zwangerschap hebben doorgemaakt. De fertiliteit echter, is na trofoblastaandoeningen en hun chemotherapeutische behandeling niet verminderd en een patiënte met mola in de voorgeschiedenis heeft evenveel kans op een normale volgende zwangerschap als elke andere vrouw.
Tot op heden zijn bevredigende resultaten bekomen in de behandeling van trofoblastische aandoeningen dankzij het gebruik van moderne chemotherapeutische regimes en eventueel bijkomend chirurgisch ingrijpen. Overlevingscijfers van haast 100% werden bekomen bij patiënten uit de laagrisicogroep en zelfs in geval van gemetastaseerde aandoeningen wordt in 70-90% van de gevallen blijvende volledige remissie bereikt. Eens recidief na een initiële behandeling betekent niet noodzakelijk een slechte prognose aangezien er tegenwoordig effectieve tweedelijns- therapieschema's voorhanden zijn. Een individuele benadering van elke patiënt en een multidisciplinaire aanpak in gespecialiseerde centra zijn evenwel noodzakelijk.

Geen abstract

download article
3.93.75.242.