PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Bloedlactaatstijging: niet steeds een alarmerende bevinding. Lactaat en primaire (psychogene) hyperventilatie
Author(s): DESPLENTER S, KNOCKAERT DC
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 10   Date: 2001   
Pages: 710-714
DOI: 10.2143/TVG.57.10.5001049

Abstract :
De bloedlactaatwaarde wordt reeds lang gebruikt als een diagnostische en prognostische parameter van hemodynamische instabiliteit en weefselhypoperfusie. Een verhoogde lactaatwaarde komt zo vaak voor bij kritiek zieke patiënten dat veel artsen een verhoogde lactaatwaarde gelijkstellen aan ernstig ziek zijn.
In dit onderzoek tonen we aan dat een matige lactaatstijging ook voorkomt bij ongeveer de helft van de patiënten met primaire (psychogene) hyperventilatie, een vaak voorkomende maar lichamelijk niet bedreigende pathologie op een spoedgevallenafdeling. De pathofysiologie van deze lactaatstijging is vermoedelijk multifactorieel. De verschillende verklarende hypothesen worden kritisch toegelicht.
De bepaling van het serumlactaat bij hyperventilerende patiënten is niet nodig maar omgekeerd moet een milde lactaatstijging niet steeds beschouwd worden als een uiting van ernstig onderliggend lichamelijk lijden.

Geen abstract

3.226.248.180.