PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Percutane vertebroplastiek. Resultaten na 75 procedures
Author(s): ALESSI G, FRANSEN H, LEMMERLING M, COLLE H, D'HAEN B, DE WAELE LF
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 10   Date: 2001   
Pages: 703-709
DOI: 10.2143/TVG.57.10.5001048

Abstract :
Wervelfracturen secundair aan osteoporose, trauma en tumorale aantasting veroorzaken pijn, en functionele tot zelfs neurologische tekorten. Vroeger was de therapie voor deze patiënten conservatief, werd meteen heelkundig ingegrepen of radiotherapeutisch behandeld.
Enkele jaren geleden werd de percutane vertebroplastiek ontwikkeld, een minimaal invasieve techniek waarbij onder lokale anesthesie methylmetacrylaatcement in het wervellichaam wordt ingespoten. De procedure wordt doorgaans gevolgd door een snelle en meestal volledige pijnvermindering. Door de snelle verharding van het methylmetacrylaat wordt herstel van de stabiliteit van het wervellichaam bekomen.
Indien de aanwijzingen voor percutane vertebroplastiek strikt worden opgevolgd
en de behandeling juist uitgevoerd, zijn de resultaten veelbelovend en worden ernstige verwikkelingen vermeden.

Geen abstract

download article
3.94.129.211.