PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Screening naar cervixcarcinoom - nieuwe technieken
Author(s): POPPE W, DRIJKONINGEN M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 1   Date: 2001   
Pages: 42-50
DOI: 10.2143/TVG.57.1.5000938

Abstract :
De belangrijkste methode van primaire screening naar (pre)maligne letsels van de cervix blijft de klassieke cytologie volgens Papanicolaou.
Door het uitbreiden van deze methode over de ganse vrouwelijke bevolking kan de sterfte door cervixcarcinoom aanzienlijk teruggedrongen worden.
De lage sensitiviteit van het traditionele uitstrijkje is een hinderpaal die door nieuwere methoden omzeild wordt. Dunnelaaguitstrijkjes lijken voor het ogenblik de meest bruikbare methode om het aantal fout-negatieve uitstrijkjes te verminderen.
Humaan-papillomavirus(HPV)-tests zullen in de toekomst waarschijnlijk in combinatie met de cytologie gebruikt worden. Bijkomende prospectieve en vergelijkende studies met kosten-batenanalyses zijn nodig vooraleer hen een plaats te geven in de routinepraktijk en om de ideale screeningsintervallen te bepalen.

Geen abstract

3.226.248.180.