PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Voorspellen en voorkómen van type-1-diabetes
Author(s): CASTEELS KM, MATHIEU C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 1   Date: 2001   
Pages: 32-37
DOI: 10.2143/TVG.57.1.5000936

Abstract :
Type-1-diabetes, vroeger ook wel insuline-afhankelijke diabetes mellitus ("insuline-dependent diabetes mellitus", IDDM) genaamd, is een auto-immuunziekte, gekenmerkt door een vernietiging van de eilandjes van Langerhans, leidend tot hyperglykemie en insuline-afhankelijkheid. Terwijl de acute symptomen van diabetes kunnen worden opgevangen door insuline, leidt de chronische hyperglykemie op lange termijn tot ernstige verwikkelingen zoals retinopathie, nefropathie en neuropathie.
Het voorspellen en voorkómen van diabetes is dan ook een belangrijke doelstelling in de gezondheidszorg. Bij de voorspelling van type-1-diabetes (in het preklinische stadium) worden zowel genetische, immunologische als metabole merkers bepaald. Tussenkomst en behandeling in deze preklinische fase lijkt veelbelovend omdat er dan nog genoeg eigen b-celactiviteit is.
Op dit ogenblik lopen er grote gerandomiseerde studies met nicotinamide en insuline.
Dankzij het Belgian Diabetes Registry (BDR, Levenslijn 96) worden in ons land de gegevens van nieuwe type-1-diabetespatiënten en hun eerstegraadsverwanten nu ook systematisch verzameld.
Ethische vragen en bedenkingen ontbreken in dit domein niet en het dient zeker benadrukt te worden dat risicovoorspelling voor type-1-diabetes vooral zin heeft als de ziekte kan worden voorkómen.

Geen abstract

download article
34.200.218.187.