PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Is een patiënt met slaapapneusyndroom rij(on)geschikt?
Author(s): BUYSE B, VAN DEN HEUVEL M, DEMEDTS MG
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 1   Date: 2001   
Pages: 23-31
DOI: 10.2143/TVG.57.1.5000935

Abstract :
In het Belgisch Staatsblad van 30.04.1998, omschrijft men de minimumnormen inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig. In de rubriek "Pathologische somnolentie" komt expliciet de problematiek van het slaapapneusyndroom aan bod (artikel II.4).
In dit artikel bespreken we de inhoud van de wetgeving en de gevolgen ervan voor de slaapapneupatiënt en op het beleid van zijn/haar behandelende arts. Bovendien wordt onderzocht op welke medische evidentie deze wet berust.

Geen abstract

download article
35.170.81.210.