PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Thoraxtrauma: acute heelkundige aspecten
Author(s): JANZING HMJ, BROOS PLO, , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 4   Date: 2000   
Pages: 297-301
DOI: 10.2143/TVG.56.4.5000672

Abstract :
Bij elke zwaargewonde patiënt moeten eerst en vooral de vitale functies nagekeken worden: luchtweg, ademhaling en circulatie.

Acute, levensbedreigende thoraxverwondingen die de ademhaling kunnen belemmeren zijn: tensiepneumothorax, open pneumothorax en fladderthorax; deze kunnen alle klinisch gediagnosticeerd worden.

Massieve hemothorax en cardiale tamponnade zijn de onmiddellijk levensbedreigende thoraxverwondingen die de circulatie en/of de ventilatie verhinderen. Een massieve hemothorax kan klinisch vermoed worden en bevestigd met een thoraxradiografie, en een cardiale tamponnade door middel van een pericardiale punctie of een chirurgische subxyfoïdale pericardiale fenestratie. Patiënten met bloedende, penetrerende precardiale verwondingen die in het ziekenhuis aankomen zonder polsdruk maar met nog aanwezige myocardiale elektrische activiteit, zijn kandidaten voor een dringende thoracotomie.

Na deze eerste evaluatie worden een grondig klinisch onderzoek en de bijkomende investigaties uitgevoerd. Bij ieder slachtoffer van een hoog energetisch trauma wordt een "cross table"-radiografie uitgevoerd voor het uitsluiten van belangrijke cervicale instabiliteit, en een thoraxradiografie, bekkenradiografie en abdominale echografie om een inwendige bloeding vast te stellen.

Geen abstract

download article
34.232.62.209.