PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Depressie door kwikintoxicatie
Author(s): DE MAEYER D, BRUYNOOGHE F, , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 4   Date: 2000   
Pages: 287-291
DOI: 10.2143/TVG.56.4.5000670

Abstract :
Kwikintoxicaties en zeker het eraan gerelateerde psychiatrische syndroom worden in onze contreien zelden gediagnosticeerd of gemeld. Nochtans lijkt het zeer waarschijnlijk dat ze in onze geïndustrialiseerde westerse wereld met de erbij horende milieuverontreiniging niet zo zeldzaam zijn.

Aan de hand van een casuïstische melding wordt gepoogd dit syndroom wat diepgaander te belichten. Naast de symptomatologie en de eventuele gevolgen op neuropathologisch vlak bij kwikintoxicatie beschrijft dit artikel ook de mogelijke bronnen van kwik en de behandeling van de intoxicatie.

Geen abstract

download article
35.168.112.145.