PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kankerregistratie in Vlaanderen: wat, waarom en hoe?
Author(s): VAN EYCKEN E, HAUSTERMANS K, , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 4   Date: 2000   
Pages: 268-279
DOI: 10.2143/TVG.56.4.5000668

Abstract :
In een kankerregister worden een aantal vooraf vastgelegde gegevens van nieuw gediagnosticeerde kankergevallen verzameld en geregistreerd.

Het hoofddoel van kankerregistratie bestaat erin het voorkomen van kanker in een welbepaalde bevolkingsgroep te beschrijven. Op deze wijze vormt het kankerregister de basis voor analytisch-epidemiologisch onderzoek en evaluatie van screeningsprogramma's. Tevens kunnen kankerregistratiegegevens worden aangewend bij de beoordeling van de kwaliteit van de uitgevoerde kankerbehandelingen.

In België centraliseert en beheert het Nationaal Kankerregister (NKR) vanaf 1983 de kankerregistratiegegevens afkomstig van de ziekenfondsen. De bruikbaarheid van deze gegevens is beperkt om verschillende redenen.

Sedert het einde van de jaren tachtig ontstonden er verschillende Vlaamse initiatieven van kankerregistratie naast het NKR. Geen enkel van deze registratiesystemen afzonderlijk kon een nauwkeurig beeld van de ziekte voor Vlaanderen of het ganse land weergeven. Daarom kan een netwerk van verschillende registratiesystemen in een overkoepelend centraal kankerregister een kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde betekenen voor de kankerregistratie in Vlaanderen. In 1995 werd het pilootproject: "Uitbouw van een kankerregistratienetwerk in Vlaanderen" gestart.

Het is de bedoeling om de volledigheid en de kwaliteit van de gegevens in het netwerk te evalueren om dan de meest geschikte werkwijze voor heel Vlaanderen te definiëren.

Geen abstract

download article
18.206.194.134.