PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behandeling van gastroparesis diabeticorum
Author(s): HUYGH G, MATHIEU C, , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 4   Date: 2000   
Pages: 260-267
DOI: 10.2143/TVG.56.4.5000667

Abstract :
Vertraagde maaglediging wordt teruggevonden bij 30-50% van diabetes-mellituspatiënten. Een goede glykemiecontrole, samen met nutritionele ondersteuning, is de basis van therapie.

De louter symptomatische medicamenteuze therapie bestaat uit de toediening van prokinetica. Metoclopramide, cisapride, domperidon en erytromycine zijn de keuzeproducten. Tachyfylaxie beperkt het gebruik van metoclopramide en is onzeker voor domperidon en erytromycine. Als onderhoudstherapie geniet cisapride de voorkeur, gezien de afwezigheid van tachyfylaxie en het zeldzaam optreden van neveneffecten. Voor acute i.v. toediening werden spectaculaire effecten bekomen met erytromycine. Andere producten, als renzapride, clonidine, levosulpiride en CCK-receptorantagonisten zijn veelbelovend, doch dienen verder onderzocht. Zij zijn, clonidine uitgezonderd, nog niet beschikbaar voor de practicus.

Hoewel prokinetica een aanzienlijke verbetering van de maaglediging induceren, werd enkel met levosulpiride een significant effect op de glykemiecontrole, met reductie van HbA1c-waarde, bekomen. Combinatietherapie en sequentiële toediening van prokinetica zijn nieuwe therapeutische opties.

De rol van chirurgie beperkt zich tot de gastroparese die niet onder controle kan worden gebracht met conventionele medicamenteuze therapie. De resultaten zijn echter teleurstellend.

Bij het optreden van een versnelde maaglediging bij diabetes mellitus geven producten die de maaglediging vertragen, een reductie van de postprandiale glykemie. De ervaring met deze producten is echter beperkt.

Geen abstract

download article
3.235.172.213.