PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Multifocale motorische neuropathie bij een patiënt met enkel tekens van een ulnarisneuropathie
Author(s): MERLEVEDE K, VAN HEES J, THEYS P, LEENDERS J, , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 1   Date: 2000   
Pages: 56-59
DOI: 10.2143/TVG.56.1.5000632

Abstract :
Het elektrofysiologisch onderzoek vormt een belangrijke aanvulling van het klinisch neurologisch onderzoek bij een patiënt met perifere zenuwuitval.

In dit artikel wordt een casus besproken waarbij men anamnestisch en klinisch de diagnose van een ulnaris-entrapmentneuropathie kan vooropstellen. Een uitgebreid neurofysiologisch onderzoek echter, met stimulatie ter hoogte van het punt van Erb, wees op een partiële geleidingsblokkade voor de N. ulnaris ter hoogte van de plexus brachialis. Het vermoeden van een multifocale motorische neuropathie werd bevestigd door de positieve anti-GM1-IgM-antistoffen in het bloed. De patiënt en de aanvullende onderzoeken worden besproken, en een overzicht van de multifocale motorische neuropathie met persisterende geleidingsblokkades geboden.

Uit deze casus kan besloten worden dat een doorgedreven elektrofysiologisch onderzoek over de plexus brachialis zeker aangewezen is bij een patiënt met ulnarislijden en toch normale geleidingen over de ellebooggroeve.

Geen abstract

download article
3.209.80.87.