PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nieuwe uitdagingen in de behandeling van febriele neutropenie bij patiënten met vaste tumoren
Author(s): DELEU I, WILDIERS J, PEETERMANS WE, VAN OOSTEROM AT, , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 1   Date: 2000   
Pages: 30-40
DOI: 10.2143/TVG.56.1.5000628

Abstract :
De behandeling van febriele neutropenie bij kankerpatiënten werd de jongste dertig jaar als een urgentie beschouwd. De patiënt werd dringend gehospitaliseerd en breedspectrumantibiotica werden empirisch gestart. Er wordt dan ook intensief gezocht naar minder toxische en meer effectieve combinaties om patiënten met febriele neutropenie te behandelen.

De laatste jaren is het duidelijk geworden dat niet bij alle patiënten met febriele neutropenie hetzelfde risico bestaat op het ontwikkelen van een levensbedreigende infectie. Enerzijds kunnen een aantal risicofactoren worden gedefinieerd, anderzijds is er een verschuiving opgetreden naar infecties met Gram-positieve bacteriën en naar koortsepisodes zonder aanwijsbare verwekker. Vanuit dit standpunt is er een trend ontstaan om de behandelingsduur in te korten en kan de optie worden genomen om sommige patiënten ambulant te behandelen. Deze aanpak heeft geen onbelangrijke economische gevolgen en verhoogt de levenskwaliteit van de patiënt.

In de preventie zijn groeifactoren van groot belang, en mogelijk ook bij de behandeling van reeds aanwezige neutropenie, febriel of afebriel, zowel bij patiënten behandeld met standaardchemotherapieschema’s als met hooggedoseerde chemotherapie. De laatste jaren worden namelijk meer en meer patiënten met vaste tumoren met hooggedoseerde chemotherapie behandeld, al of niet gevolgd door perifere stamceltransplantatie. Richtlijnen voor het gebruik van groeifactoren in verschillende omstandigheden zijn dan ook aangewezen.

Geen abstract

download article
3.85.214.0.