PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Preventie en behandeling van delirium tremens
Author(s): MULLENS A, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 1   Date: 2000   
Pages: 21-29
DOI: 10.2143/TVG.56.1.5000627

Abstract :
Gezien de hoge incidentie van alcoholverslaving, is delirium tremens een problematiek waarmee menig arts wordt geconfronteerd.

De oorsprong van het syndroom berust op het doorbreken van de contraregulatiemechanismen die voornamelijk op het niveau van de neurotransmittersystemen, gamma-aminoboterzuur en glutamaat, zijn opgebouwd tijdens de voorafgaande periode van alcoholabusus. Dit verklaart de diverse verschijnselen van cerebrale en autonome hyperactiviteit.

Naast het tijdig onderkennen van de risicopatiënt, omvatten de preventie en behandeling van het syndroom vooral het tijdig toedienen van benzodiazepinen. Hierbij zijn de preparaten met intermediaire werkingsduur, onmiddellijk bij opname ingesteld volgens een vast schema, praktisch het best bruikbaar, op voorwaarde dat de patiënt goed wordt opgevolgd aangaande mogelijke oversedatie.

Neuroleptica, zoals gebruikt bij niet-alcoholische delirante toestanden (vooral bij bejaarden), zijn af te raden wegens hun drempelverlagend effect voor epilepsie.

Geen abstract

download article
18.232.55.175.