PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Standaarden van geboortegewicht-voor-zwangerschapsduur voor de Vlaamse boreling
Author(s): DEVLIEGER H, MARTENS G, BEKAERT A, EECKELS R, , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 1   Date: 2000   
Pages: 1-14
DOI: 10.2143/TVG.56.1.5000625

Abstract :
Standaarden van geboortegewicht-voor-zwangerschapsduur hebben als voornaamste nut het identificeren van risicoborelingen. Zowel pasgeborenen met een te hoog als deze met een te laag geboortegewicht hebben een verhoogde mortaliteit en morbiditeit in de neonatale periode.

Recente onderzoeken toonden tevens aan dat afwijkende intra-uteriene groei sporen nalaat tot ver in het volwassen leven.

Gezien de raciale, socioculturele en ook seculaire verschillen in intra-uteriene groei, is het belangrijk dat elke bevolkingsgroep eigentijdse standaarden opmaakt van geboortegewicht-voor-zwangerschapsduur.

Tot dusver bestonden er geen Vlaamse of Belgische standaarden. De registratiegegevens van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) vormen de basis van de voorgestelde Vlaamse standaarden. Er werden 429070 kinderen met een zekere zwangerschapsduur, zoals individueel bepaald door een verloskundige of vroedvrouw, tussen 1987 en 1995 opgenomen na uitsluiting van 113 kinderen met duidelijke registratiefouten. Sinds 1990 betreft het praktisch de totaliteit van de Vlaamse borelingen.

In vergelijking met de veelgebruikte Lubchenco-standaarden opgemaakt in Denver (VS) in de jaren vijftig en zestig zijn de Vlaamse percentiellijnen rondom de term met een 330 gram naar hogere gewichten verschoven. Deze standaarden kunnen de verloskundige, de kinderarts en de huisarts helpen het kind op het ogenblik van de geboorte en ook nadien beter te beoordelen.

Geen abstract

download article
3.235.75.174.