PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Orale contraceptie en het risico op gynaecologische kankers
Author(s): TIMMERMAN D, VERGOTE I, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 13   Date: 1999   
Pages: 994-998
DOI: 10.2143/TVG.55.13.5000487

Abstract :
Talrijke obstakels bemoeilijken de studie van het verband tussen het gebruik van orale contraceptiva en het risico op gynaecologische kankers.

Stilaan echter heeft intensief epidemiologisch onderzoek geleid tot een betere inschatting van de voordelen en de risico's verbonden aan het innemen van orale contraceptiva. Jarenlang gebruik ervan veroorzaakt een duidelijke daling van het risico op endometrium- en ovariumcarcinoom. Daartegenover staan een verhoogd risico op cervixcarcinoom (hoewel dit waarschijnlijk een onrechtstreeks effect is) en een verhoging van het risico op borstcarcinoom; de opgespoorde borstcarcinomen zijn echter meer gelokaliseerd.

Vanuit een populatieperspectief zijn er slechts kleine cancerologische risico's en voordelen verbonden aan het gebruik van orale contraceptiva: globaal gezien is hun netto-effect verwaarloosbaar. Dit geldt echter niet voor de individuele vrouw. In de toekomst zal het meer en meer aangewezen zijn om vrouwelijke patiënten advies te geven in functie van hun persoonlijke risicofactoren.

Geen abstract

download article
3.231.25.104.