PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Veneuze trombo-embolie en orale contraceptie
Author(s): HELMERHORST FM, ROSENDAAL FR, VANDENBROUCKE JP, , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 13   Date: 1999   
Pages: 988-993
DOI: 10.2143/TVG.55.13.5000486

Abstract :
Dat de anticonceptiepil een verhoogde kans geeft op veneuze trombo-embolie is sinds 37 jaar bekend, de biologische verklaring ervoor nog niet, hoewel er recentelijk veelbelovende vorderingen zijn.

In de pathogenese weten we dat niet alleen oestrogenen in de pil een rol spelen. Onlangs is gebleken dat ook sommige gestagenen dat doen. Bovendien blijkt pilgebruik een interactie te kunnen hebben met erfelijke stollingsafwijkingen als factor-V-Leiden, waardoor trombose tot uiting kan komen. Een recent rapport van een onafhankelijke wetenschappelijke groep, bijeengeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie, geeft een overzicht van dit onderwerp en weegt de risico's van de pil op veneuze trombo-embolie af tegen die op arteriële aandoeningen, waarvoor roken en hypertensie de belangrijkste risicofactoren zijn.

Een anamnese van trombose of een familieanamnese van trombose kan wijzen op een erfelijke stollingsafwijking. Screening op bv. factor-V-Leiden bij alle vrouwen die de pil willen nemen, lijkt niet zinvol. Het risico op trombose nam af, toen de dosis ethinylestradiol in de pillen daalde van 100 naar 50 µg. Duidelijke aanwijzingen dat een verdere verlaging van de oestrogene component tot minder risico op trombose leidt, zijn er niet. Trombose ziet men met name tijdens het eerste jaar van het pilgebruik. Arteriële aandoeningen tijdens pilgebruik kunnen voorkomen worden door het roken te staken en een bloeddrukmeting tevoren te laten plaatsvinden. Tweedegeneratiepillen met minder dan 50 µg ethinylestradiol zijn aan te raden. Duidelijke aanwijzingen ontbreken over een extra risico op trombose van pillen, die enkel gestagenen bevatten, ten opzichte van combinatiepillen met tweedegeneratiegestagenen.

Geen abstract

download article
3.235.45.196.