PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering: organisatie van de evaluatie en herstelmogelijkheden
Author(s): DONCEEL P, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 13   Date: 1999   
Pages: 980-987
DOI: 10.2143/TVG.55.13.5000485

Abstract :
De uitkeringsverzekering van de verplichte ziekteverzekering verstrekt een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. De verzekering omvat een algemene regeling voor arbeidsongeschikte werknemers en een afzonderlijke regeling voor zelfstandigen.

In dit artikel worden de organisatie van de evaluatie en de rol van de adviserend geneesheren en de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit besproken. Conform het principe dat herstellen voorrang heeft op vergoeden, wordt tot slot nagegaan welke de mogelijkheden zijn om de professionele reïntegratie te bevorderen van arbeidsongeschikte verzekerden.

Geen abstract

download article
3.231.25.104.