PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het ontstaan van intracraniale sacculaire aneurysmata
Author(s): VAN DEN BERG JSP, STRUYCKEN PM, LIMBURG M, , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 13   Date: 1999   
Pages: 975-979
DOI: 10.2143/TVG.55.13.5000484

Abstract :
Subarachnoïdale bloedingen ten gevolge van gebarsten intracraniale sacculaire aneurysmata hebben vaak (50%) de dood tot gevolg, en van de overlevenden heeft 33% ernstige neurologische restverschijnselen. Een verbetering van dit slechte vooruitzicht kan mogelijk bereikt worden door presymptomatische herkenning en preventieve operatie van een aneurysma.

Een beter inzicht in de etiologie vergemakkelijkt de presymptomatische herkenning. De pathogenese, associaties met andere ziekten en etiologische factoren van intracraniale sacculaire aneurysmata worden besproken.

Het ontstaan van deze aneurysmata lijkt een multifactorieel proces te zijn met intrinsieke (vaatwandverzwakkende) en extrinsieke (o.m. hypertensie) factoren. Bij sommige patiënten lijkt een verminderde productie van type-III-collageen een intrinsieke factor te zijn. Type-III-collageen bevindt zich in de vaatwand en is onder andere verantwoordelijk voor de elasticiteit ervan.

Echter bij een groot deel van de patiënten is niet duidelijk welke intrinsieke factoren een rol spelen.

Geen abstract

download article
3.235.172.213.