PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Verhoogt ovulatie-inductie het risico op ovariumcarcinoom?
Author(s): LOGGHE H, VERGOTE I, VAN ASSCHE FA, , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 13   Date: 1999   
Pages: 960-967
DOI: 10.2143/TVG.55.13.5000482

Abstract :
De risicofactoren voor ovariumcarcinoom zijn: een familiale voorgeschiedenis van ovariumcarcinoom, een persoonlijke voorgeschiedenis van borstcarcinoom, een lage pariteit, postmenopauzale leeftijd, blanke ras en mogelijke omgevingsfactoren zoals talkpoeder en asbest.

Meer recentelijk zijn er aanwijzingen dat ovulatie-inductie bij infertiele patiënten een bijkomend risico inhoudt tot de ontwikkeling van ovariumcarcinoom. Deze bewering vereist een kritisch nazicht van de literatuur, temeer daar ovariële stimulatie frequent wordt toegepast bij medisch begeleide bevruchting.

Analyse van een zevental recente, retrospectief opgebouwde studies geeft ons geen eenduidig antwoord. Vrouwen met een onverklaarde infertiliteit, ook zonder medicamenteuze therapie, hebben in elk geval een duidelijk verhoogde kans op ovarium- en ook op baarmoedercarcinoom.

Alleen prospectieve en multicentrisch georganiseerde studies met goed omschreven, grote patiëntengroepen, waarbij tevens een onderscheid gemaakt wordt volgens het type van infertiliteit, type van behandeling, duur en dosis, zullen definitief kunnen bevestigen of ovulatie-inductie het risico op ovariumcarcinoom al dan niet verhoogt.

Geen abstract

download article
18.205.60.226.