PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Asbest: evolutie van wondervezel naar vezelfobie
Author(s): DE RAEVE H, NEMERY B, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 13   Date: 1999   
Pages: 951-959
DOI: 10.2143/TVG.55.13.5000481

Abstract :
In de jaren vijftig en zestig werd asbest zo frequent gebruikt dat het beschouwd werd als een wondervezel. Stilaan werd het echter duidelijk dat het inademen van asbestvezels longfibrose, longkanker, mesothelioom en pleurale letsels kon veroorzaken.

Alhoewel deze ernstige gezondheidsrisico's ten gevolge van beroepsmatige blootstelling aan asbest wel bekend zijn, stuiten onderzoekers op een beperkte wetenschappelijke zekerheid wat betreft de risico's van lage asbestblootstelling zoals bij residentiële of passieve blootstelling.

Het probleem van de passieve blootstelling aan asbest is een typisch probleem van de moderne toxicologie. Het gaat hier immers over het inschatten van de gezondheidseffecten van producten waarvan de schadelijkheid bij hoge dosissen weliswaar vaststaat, maar waarbij de gevolgen van blootstellingen aan lage tot zeer lage hoeveelheden nog grotendeels onbekend zijn.

Dit artikel tracht een overzicht te geven van de moderne asbestproblematiek en brengt een aantal wetenschappelijk onderbouwde argumenten naar voor om deze vragen over asbest, die in sommige gevallen zelfs tot "vezelfobie" leiden, te helpen beantwoorden.

Geen abstract

34.234.223.162.