PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Respiratoire infecties, antibioticagebruik, dragerschap en antibioticaresistentie van bacteriën bij kinderen in een kinderdagverblijf. Een evaluatie van de winter 1996-1997
Author(s): VAN BEVER HP, IEVEN M, JANSENS H, MARCAR J, VAN DILLEN N, DESAGER KN, , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 7   Date: 1999   
Pages: 485-490
DOI: 10.2143/TVG.55.7.5000402

Abstract :
Het voorkomen van respiratoire infecties (RI's) gedurende één winter (1996-1997), het antibioticagebruik, het dragerschap in de rhinofarynx van Haemophilus influenzae (HI), Streptococcus pneumoniae (SP) en Moraxella catarrhalis (MC) en hun antibioticaresistentie werden nagegaan bij een groep kinderen (n = 100) van een kinderdagverblijf. In totaal konden 385 episodes van RI geïdentificeerd worden, wat een gemiddelde betekent van 3,8 per kind. Verkoudheden (42%), otitiden (31%) en bronchitiden (17%) werden het meest frequent gediagnosticeerd.

Er werden 175 behandelingen met een antibioticum voorgeschreven (mediaan: 10 dagen per kind) en slechts 26 kinderen namen geen antibioticum. Een hoog dragerschap van HI (82%), SP (63%) en MC (86%) werd gevonden. Bovendien bleken deze kiemen in hoge frequentie resistentie tegen antibiotica te vertonen: 25,6% van de HI-stammen produceerde ß-lactamase en 33,3% van de SP-stammen was resistent tegen penicilline. De antibioticaresistentie van MC werd niet bepaald. Deze studie suggereert een verband tussen antibioticagebruik en het dragen van resistente bacteriën in de rhinofarynx.

Geen abstract

download article
35.175.191.72.