PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Is een systematisch endoscopisch surveillanceprogramma zinvol bij patiënten met chronische inflammatoire darmziekte?
Author(s): DE VOS M, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 2   Date: 1999   
Pages: 154-159
DOI: 10.2143/TVG.55.2.5000333

Abstract :
Alhoewel het risico op colorectaal carcinoom verhoogd is bij langdurig bestaande colitis ulcerosa en Crohn-colitis, blijft de prevalentie laag.

Een systematisch endoscopisch surveillanceprogramma kan op een veilige manier vroegtijdig carcinomateuze en precarcinomateuze letsels opsporen.

Het nut van dergelijke programma's is echter niet onomstreden bewezen, te meer door de afwezigheid van gecontroleerde studies. Een betere selectie van de risicogroepen en een evolutie in de histologische en moleculair-biologische technieken moeten in de toekomst de sensitiviteit en specificiteit van dergelijke programma's verhogen.

Geen abstract

download article
3.231.228.109.