PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De rol van de nucleaire geneeskunde bij de diagnose van gastro-intestinale bloedingen
Author(s): BENNINK R, MORTELMANS LA, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 2   Date: 1999   
Pages: 148-153
DOI: 10.2143/TVG.55.2.5000332

Abstract :
Omdat gastro-intestinale bloedingen frequent gekenmerkt zijn door een intermitterend karakter, blijven de detectie en lokalisatie ervan met angiografie of endoscopie soms een moeilijke opdracht.

De nucleaire geneeskunde kan met de bloedingsscintigrafie een belangrijke bijdrage leveren in de diagnostiek van laag-gastro-intestinale bloedingen omdat over een langere periode aan beeldvorming kan worden gedaan zonder bijkomende stralingsbelasting. Zo verhoogt de sensitiviteit van het onderzoek in belangrijke mate.

De nucleaire geneeskunde biedt een weinig invasief complementair onderzoek aan, met als doel vast te stellen dat de patiënt actief bloedt op het ogenblik van het onderzoek, en richting te geven aan diagnostisch-therapeutische modaliteiten zoals angiografie en endoscopie, die dan meer gericht en met een grotere kans op succes uitgevoerd kunnen worden.

Een overzicht wordt gegeven van de huidige mogelijkheden van de nucleaire geneeskunde in de detectie en lokalisatie van laag-gastro-intestinale bloedingen, en van de plaats die deze onderzoeken hebben naast angiografie en endoscopie. Ook wordt de scintigrafie van het divertikel van Meckel besproken.

Geen abstract

download article
3.235.75.174.