PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Recente ontwikkelingen in de heelkundige behandeling van het rectumcarcinoom
Author(s): CEELEN W, PATTYN P, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 2   Date: 1999   
Pages: 123-129
DOI: 10.2143/TVG.55.2.5000328

Abstract :
Sinds het begin van deze eeuw is een aanzienlijke vooruitgang geboekt in de heelkundige behandeling van het rectumcarcinoom. Zo is de invoering van mechanische nietapparaten en het invoeren van een distale vrije marge van 2 cm gepaard gegaan met een toenemend aantal sfinctersparende ingrepen.

Er is de laatste decennia evenwel weinig vooruitgang geboekt in de 5-jaarsoverleving, die blijft schommelen rond de 50%. Ook het optreden van een lokaal recidief na heelkundige behandeling blijft een significant probleem, en tot voor kort bleef dit recidiefpercentage (tot meer dan 30%) nagenoeg ongewijzigd.

Recent worden betere resultaten na heelkundige behandeling beschreven door nieuwe inzichten in het biologisch gedrag van het rectumcarcinoom, de implementatie van (neo)adjuvante therapie en de erkenning van de rol van de chirurg als prognostische factor.

Geen abstract

download article
3.235.75.174.