PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Recente inzichten in de pathogenese van suïcidaal gedrag
Author(s): VAN HEERINGEN C, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 2   Date: 1999   
Pages: 114-116
DOI: 10.2143/TVG.55.2.5000326

Abstract :
Uit recent onderzoek naar de pathogenese van suïcidaal gedrag blijkt dat veel zelfmoorden voorafgegaan worden door een suïcidaal proces dat gekenmerkt kan worden door suïcidale ideatie, recidiverende zelfmoordpogingen met een in de tijd toenemende graad van suïcidale intentie, planning van de poging en letaliteit van de gebruikte methode.

Het concept suïcidaal proces veronderstelt een progressie van suïcidaliteit als een individueel proces waarbij niet alleen toestandsgebonden psychiatrische verschijnselen ("states", zoals depressies), doch ook meer constant aanwezige factoren een rol spelen. Met betrekking tot dergelijke onderliggende, meer permanent aanwezige risicofactoren ("traits") voor suïcidaal gedrag, wordt de aandacht vooral gericht op persoonlijkheidskenmerken zoals een gevoeligheid voor specifieke stressoren, op een hypofunctionaliteit van het serotonerge neurotransmissiesysteem in het centrale zenuwstelsel en op de rol van hopeloosheid.

In de psychobiologie wordt de samenhang tussen dergelijke biologische en psychologische factoren onderzocht op basis waarvan richtlijnen voor de behandeling en preventie kunnen worden geformuleerd.

Geen abstract

download article
3.235.75.174.