PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De recente evolutie van suïcidaal gedrag in Vlaanderen. Epidemiologische aspecten
Author(s): MOENS G, CAPET F, AELVOET W, VAN OYEN H, DRIESKENS S, VAN CASTEREN V, , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 2   Date: 1999   
Pages: 96-104
DOI: 10.2143/TVG.55.2.5000324

Abstract :
Gebruikmakend van de meest recente gegevens worden de epidemiologische aspecten van suïcidaal gedrag in Vlaanderen besproken:

In vergelijking met de buurstaten scoort Vlaanderen in 1992 - met een suïcidesterftecijfer van 22,1 per 100 000 inwoners bij de mannen en 9,9 bij de vrouwen - relatief hoog. Bij mannen liggen de cijfers in Nederland en Groot-Brittannië bijna de helft lager.

In 1995 werden in Vlaanderen 1 091 zelfmoorden gerapporteerd: 794 bij mannen en 297 bij vrouwen. Suïcide blijft de belangrijkste doodsoorzaak tussen 25 en 44 jaar.

Na een periode van sterke toename tot begin jaren tachtig en van daling vanaf 1985, is na 1991 terug een toename ingezet, vooral opvallend bij de mannen op jonge en middelbare leeftijd. In 1995 werden opnieuw de hoge sterftecijfers van 1984 bereikt. In het gebruikte zelfmoordmiddel worden weinig verschuivingen gezien.

Uit de WIV- en WeSOV-registraties kan het aantal suïcidepogingen in 1994 geschat worden op 15 317 (incidentiecijfer = 262 per 100 000 inwoners), waarvan er 14 178 op spoedgevallendiensten werden opgenomen. Hiervan wordt slechts 16% door de huisarts verwezen. De spoedopnames alleen zouden jaarlijks 2 miljard 126 miljoen kosten.

Gelet op het belang van dit gezondheidsprobleem (in menselijk leed en kosten) zijn verdere studie en effectieve preventie aangewezen. Voorstellen in deze richting worden gedaan.

Geen abstract

download article
3.235.75.174.