PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zelfmoordpogingen in Vlaanderen: een multicentrumstudie
Author(s): DILLEN C, DE RUYTER B, COSYNS P, , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 2   Date: 1999   
Pages: 88-95
DOI: 10.2143/TVG.55.2.5000323

Abstract :
Geïnspireerd door de WGO/EURO-multicentrumstudie over parasuïcide, heeft de Werkgroep Suïcide Onderzoek Vlaanderen (WeSOV) in 1991 het initiatief genomen om in 5 centra verspreid over Vlaanderen een registratie door te voeren inzake zelfmoordpogingen die waren toegekomen op de spoedgevallendiensten van deze ziekenhuizen. De registratie startte in januari 1992 en liep voor sommige centra tot 1995.

In totaal werden 2 643 pogingen geregistreerd (waarvan 59% vrouwen) over de ganse registratieperiode. Inzake leeftijd komen de meeste pogingen voor bij mensen tussen 21 en 35 jaar. Medicamenteuze intoxicatie overweegt het meest duidelijk (88%) en het meest ingenomen product betreft de benzodiazepinen. Bijna de helft van de geregistreerden had één of meerdere eerdere pogingen achter de rug (48%).

Drieëndertig procent van deze groep had contact met de huisarts voor de huidige poging, meestal 2 tot 4 weken voordien. De meeste pogingen (82%) gebeurden thuis en werden binnen het uur gevonden.

Bij 40% wordt de verwijzing op gang gezet door de familie, bij 18% door de huisarts. Bij slechts 21% gebeurde enkel een korte observatie op de spoedgevallendienst en bij 48% een maagspoeling, alhoewel de meerderheid volledig alert was bij opname.

Uiteindelijk werd de meerderheid (47%) van de zelfmoordpogers opgenomen op een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis (PAAZ), maar ook hier waren er opmerkelijke verschillen tussen de verschillende ziekenhuizen.

Geen abstract

download article
3.93.75.242.