PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Rol van taxanen in de behandeling van borstcarcinoom
Author(s): PARIDAENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 23   Date: 1998   
Pages: 1670-1674
DOI: 10.2143/TVG.54.23.5000289

Abstract :
Docetaxel en paclitaxel behoren tot een nieuwe categorie van cytotoxische agentia, de taxanen. Deze cytostatica bevorderen de aanmaak van stabiele microtubuli en remmen hun afbraak, hetgeen leidt tot een blokkering van cellen in de metafase met stilvallen van de celdeling. Beide cytostatica leverden hoge responspercentages in tweede en derde lijn, na faling van conventionele chemotherapieschemata voor het gemetastaseerde borstcarcinoom.
In gerandomiseerde fase-III-studies werd aangetoond dat de effectiviteit van de taxanen vergelijkbaar is met deze van doxorubicine, het tot heden meest actieve cytostaticum bij borstkanker. Lopende klinische studies worden thans uitgevoerd met o.a. het oog op combinaties van taxanen met doxorubicine en op hun werking in de adjuvante setting. Deze nieuwe moleculen mogen reeds als een majeure aanwinst voor het therapeutisch arsenaal beschouwd worden.


Geen abstract

download article
3.235.45.196.