PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het vrije prostaatspecifieke antigeen
Author(s): MICHIELSEN DP, DE BOE VR, BRAECKMAN JG, KEUPPENS FI
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 23   Date: 1998   
Pages: 1660-1663
DOI: 10.2143/TVG.54.23.5000287

Abstract :
Het klinisch onderzoek (digitaal rectaal onderzoek) en de bepaling van het totale prostaatspecifieke antigeen (PSA) zijn de eerste onderzoeken in de opsporing van prostaatkanker. De bepaling van het vrije PSA is een nieuw hulpmiddel bij de diagnose van prostaatkanker. De verhouding tussen vrij en totaal PSA is immers lager bij prostaatkanker dan bij benigne prostaathyperplasie. Het vrije PSA is een onstabiele molecule, het serum dient binnen de 3 uur geïsoleerd te worden en de bepaling moet binnen 24 uur uitgevoerd worden. Indien dit onmogelijk is, dient het serum te worden ingevroren.
Bij twijfel over de aanwezigheid van prostaatkanker kan de verhouding tussen vrij en totaal PSA een hulp zijn om de indicatie tot biopsie in de ene of de andere richting te laten doorwegen.


Geen abstract

download article
3.94.202.172.