PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Inhalatietherapie voor astma: Ja, maar hoe?
Author(s): KIPS J, DEROM EY, JOOS GF, PAUWELS RA
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 19   Date: 1998   
Pages: 1371-1375
DOI: 10.2143/TVG.54.19.5000236

Abstract :
Voor de behandeling van astma doet men bij voorkeur beroep op geneesmiddelen die via inhalatie kunnen toegediend worden.
Daarbij kan niet alleen gekozen worden voor verschillende moleculen maar ook voor diverse inhalatiesystemen. De actueel gangbare inhalatiesystemen omvatten de conventionele dosisaërosolen, al dan niet in combinatie met grootvolumevernevelkamers, de droogpoederinhalatoren en de verneveltoestellen.
Een aantal kenmerken van deze inhalatiesystemen waaronder gebruiksgemak, intrapulmonale depositie van de vrijgestelde aërosol of kosteneffectiviteitsratio zijn onderling verschillend. Bij het instellen van een behandeling dient met deze verschilpunten terdege rekening gehouden te worden.


Geen abstract

download article
3.235.45.196.