PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De effecten van roken op de foetus, de pasgeborene en de zuigeling
Author(s): VAN REEMPTS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 19   Date: 1998   
Pages: 1329-1337
DOI: 10.2143/TVG.54.19.5000229

Abstract :
De nadelige gevolgen van roken voor de gezondheid zijn alom bekend. De bezorgdheid omtrent de gevaren van passief roken voor het ongeboren kind, de pasgeborene en de zuigeling is echter nog onvoldoende. Meer dan 25% van de adolescente meisjes rookt.
Om de chronische blootstelling aan roken te evalueren is de anamnese onbetrouwbaar. Deze blootstelling wordt wel nauwkeurig weerspiegeld door het cotininegehalte in het haar, maar deze bepaling gebeurt niet routinematig. Ook andere componenten dan nicotine zijn verantwoordelijk voor de ongunstige effecten van roken.
Het nadelig effect van passief roken gedurende de zwangerschap is o.a. het gevolg van chronische intra-uteriene hypoxie, verminderde placentaire perfusie, de depletie van bijniermergcatecholaminen, de ontregeling van centrale adrenerge systemen en directe neurotoxiciteit. Bij de foetus bestaat er een verhoogde kans op late mors in utero, abortus, vroeggeboorte, vroegtijdig breken van de vliezen, intra-uteriene groeivertraging en genotoxiciteit.
De neonatus heeft o.a. meer asfyxie en een lager geboortegewicht met de daaraan verwante problemen zoals polycythemie, versnelde longrijping en verminderde longgroei. Deze laatste ligt misschien mede aan de basis van de respiratoire problemen die optreden op kleuterleeftijd.
Roken is verantwoordelijk voor 40% van de wiegendoden.
Antirookcampagnes en specifieke maatregelen moeten op de ganse bevolking gericht blijven. De adolescenten moeten echter een doorgedreven voorlichting krijgen.


Geen abstract

download article
3.231.25.104.