PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De hedendaagse psychiatrie in de spiegel van de theorievorming en praktijk van Jozef Guislain
Author(s): JANNES C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 16   Date: 1998   
Pages: 1140-1148
DOI: 10.2143/TVG.54.16.5000199

Abstract :
Jozef Guislain was een sociaal bewogen en vernieuwend psychiater die als dusdanig een blijvende plaats in de geschiedenis heeft ingenomen. Zijn werk op wetenschappelijk vlak, als adviseur bij wetsvoorbereidend werk en op het gebied van de architectuur van psychiatrische instellingen is onvoldoende bekend.
Als wetenschapper had hij een aantal standpunten, werkwijzen en concepten die nu nog steeds waardevol blijken te zijn. De conceptualisatie van zijn nosografie, de noodzaak van registratie en statistische verwerking, het uitvoeren van epidemiologisch onderzoek, van fundamenteel onderzoek op de hersenen blijken de topgebieden van actueel onderzoek.
Als opleider huldigde hij principes die nu nog steeds gelden.
Zijn bijdrage aan wetsvoorbereidend werk was zo fundamenteel dat slechts veel later de noodzaak van nieuwe wetgevingen werd aangevoeld. De architectuur van de psychiatrische instelling moest getuigen van een humanitaire en therapeutische visie, een functionerend geheel vormen en tot in het detail de bekommernis voor de patiënt behartigen. Het uitbouwen van hedendaagse instellingen beantwoordt volledig aan dit concept.


Geen abstract

download article
34.204.191.31.