PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De betekenis van Jozef Guislain op juridisch en socaal vlak
Author(s): STOCKMAN R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 16   Date: 1998   
Pages: 1124-1132
DOI: 10.2143/TVG.54.16.5000197

Abstract :
"Dat men alle hoop moest opgeven" was de overtuiging van de maatschappij in het begin van de 19e eeuw wanneer men het had over de geesteszieken. En velen van hen moesten inderdaad alle hoop laten varen.
Joseph Guislain was het daarmee niet eens en zette zich op velerlei gebied in om het lot van de geesteszieken te verbeteren.
Zijn streven naar een gepaste wetgeving was één van de wegen die hij betrad en waar hij na 20 jaar volgehouden inzet een succesvol resultaat bereikte. Hij veranderde daarmee het lot van de geesteszieke grondig: de willekeur in de opsluiting werd vervangen door een op medische gronden verantwoorde collocatie. Na Guislain was het landschap van de psychiatrie in België totaal veranderd en mocht het woord behandeling gebruikt worden. Een nieuw tijdperk was definitief aangebroken.

Geen abstract

download article
35.175.191.72.