PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gebruik van ACE-remmers bij patiënten met onderliggend nierlijden
Author(s): KUYPERS DRJ, VANWALLEGHEM J, VANRENTERGHEM YFC
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 16   Date: 1998   
Pages: 1093-1098
DOI: 10.2143/TVG.54.16.5000192

Abstract :
Het gebruik van ACE-remmers is de laatste jaren sterk toegenomen, ook bij patiënten met onderliggend nierlijden. In deze retrospectieve studie wordt onderzocht wat de kortetermijneffecten en nevenwerkingen zijn bij patiënten met onderliggend nierlijden en nierfunctiebeperking.
Uit onze bevindingen blijkt dat ACE-inhibitie in deze patiëntengroep relatief weinig nevenwerkingen veroorzaakt, een significant antiproteïnurisch effect heeft bij patiënten met belangrijke proteïnurie en de diastolische bloeddruk significant vermindert bij patiënten met diastolische hypertensie bij de aanvang van de studie. Tijdens de follow-upperiode van zes maanden bleef de nierfunctie in de totale patiëntengroep stabiel.


Geen abstract

3.92.74.105.