PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Anemie bij de kankerpatiënt
Author(s): KERRE T, OFFNER F, VAN HOVE W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 16   Date: 1998   
Pages: 1079-1085
DOI: 10.2143/TVG.54.16.5000190

Abstract :
Verscheidene mechanismen kunnen het ontstaan van anemie bij de kankerpatiënt verklaren. Bepaling van de rode-bloedcelindices is een belangrijke eerste stap in de differentiaaldiagnose.
Een macrocytaire anemie ontstaat meestal als gevolg van de chemotherapie. Anemie bij chronische ziekte is de meest voor de hand liggende oorzaak van een normocytaire normochrome anemie, maar blijft een uitsluitingsdiagnose. Een microcytaire hypochrome anemie berust meestal op bloedverlies.
Een oorzakelijke behandeling van de tumor zelf en/of van de onderliggende mechanismen van de anemie, is zonder twijfel de beste aanpak, maar vaak is dit niet (meer) mogelijk.
De beslissing tot substitutietherapie is uiteraard multifactorieel. Een mogelijke richtwaarde bij patiënten zonder bijkomend onderliggend lijden is een hemoglobinegehalte lager dan 8 g/dl.
Naast de klassieke bloedtransfusies, wordt in de recente literatuur ook gepleit voor het gebruik van recombinant humaan erytropoëtine (rhEpo).
De identificatie van die subgroepen bij wie het gebruik van rhEpo nuttig kan zijn, vormt een uitdaging voor de toekomst. Voorbeelden hiervan zijn anemie ten gevolge van cisplatinetherapie, multipel myeloom en myelodysplastisch syndroom onder bepaalde voorwaarden (lage erytropoëtinespiegels en een behoorlijke resthematopoëse) en anemie bij chronische ziekte.






Geen abstract

download article




35.173.48.53.