PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het "informed consent" in de kliniek. Oorsprong, analyse, verklaring, problematiek en toekomst van een begrip in de medische ethiek
Author(s): RUBENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 16   Date: 1998   
Pages: 1068-1078
DOI: 10.2143/TVG.54.16.5000189

Abstract :
In medische ethiek gebaseerd op de vier principes (autonomie, beneficence, non-maleficence en rechtvaardigheid) is het "informed consent" een logisch gevolg van het autonomieprincipe. De noodzaak om "informed consent" (= geïnformeerde toestemming van de patiënt) te verwerven bij elk medisch handelen, ook het niet-experimentele, wordt nu meestal aanvaard.
Vroeger was het paternalistische model de beleidslijn. Bij het uitbouwen van de nieuwe traditie in het medisch handelen is het belangrijk om de delen van een "informed consent", de keuze, de informatieoverdracht, het inzicht van de patiënt, de vrijheid van de zieke en de rationaliteit van de keuze, te kennen en te trachten binnen de klinische mogelijkheden zo goed mogelijk uit te bouwen.
Niet alle patiënten kunnen echter betrokken worden bij het onafhankelijke overleg over hun pathologie: soms zal een begrenzing van dit overleg voor het welzijn van de patiënt of de maatschappij wenselijk zijn.
In de toekomst zal de verplichting tot overleg met de meer en meer mondige patiënt evenwel toenemen. Dit zal het unieke gesprek van de arts met de unieke patiënt steeds belangrijker maken in een wereld die anders altijd technischer en onpersoonlijker wordt.






Geen abstract

download article




3.214.184.250.