PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: PSA: wat betekent een getal?
Author(s): WAUTERS A, NEELS H, LIBEER JC, HAMERS N, DEMEDTS P, STANDAERT B, DENIS L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 6   Date: 1998   
Pages: 403-407
DOI: 10.2143/TVG.54.6.5000072

Abstract :
Evaluatie van de externe kwaliteitscontrole voor klinische biologie in België duidt aan dat de bepalingsmethoden voor prostaatspecifiek antigeen (PSA) verschillende resultaten geven voor eenzelfde controlestaal. Ook bij patiëntenstalen kunnen klinisch significant verschillende PSA-waarden gevonden worden, naargelang de methode. Deze verschillen zijn voornamelijk toe te schrijven aan de gebruikte antilichamen, de incubatieduur en de kalibratoren.
Bij de interpretatie van een PSA-resultaat dient de arts dus rekening te houden met de gebruikte methode en de daarbij horende referentiewaarde. Klinisch biologen dienen hun voorschrijvende geneesheren in te lichten over de specifieke karakteristieken van hun methode en ze op de hoogte te houden van elke verandering in methodologie.


Geen abstract

download article
34.232.62.209.