PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Psychische en cognitieve stoornissen bij niet-demente Parkinson-patiënten
Author(s): CREVITS L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 6   Date: 1998   
Pages: 392-395
DOI: 10.2143/TVG.54.6.5000070

Abstract :
Persoonlijkheidsveranderingen van het teruggetrokken type worden vaak als prodromi bij de ziekte van Parkinson beschreven. Depressie komt veelvuldig voor en is soms moeilijk te herkennen. Delirium is vaak medicamenteus veroorzaakt en kan als benigne hallucinosisvariant optreden, doch kan ook echte psychotische kenmerken aannemen.
In tegenstelling tot dementie komen lichtere vormen van cognitief deficit vaak en vroegtijdig voor bij Parkinson-patiënten. Dergelijke stoornissen omvatten vooral bradyfrenie, visuo-spatiële problemen, zogenaamde executieve disfuncties en geheugenstoornissen.
De prefrontale aard van de cognitieve stoornissen is zeer waarschijnlijk te verklaren door een de-afferentiatie te wijten aan de primaire nigro-striatale pathologie. Het is echter mogelijk dat niet-dopaminerge systemen of corticale letsels mede verantwoordelijk zijn.
Klinische correlaties en behandeling worden besproken.


Geen abstract

download article
35.175.120.174.