PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Medico-legale aspecten van seksuele agressie bij volwassenen
Author(s): VAN DEN BROECKE R, DEBROUWER P, DHONT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 6   Date: 1998   
Pages: 376-382
DOI: 10.2143/TVG.54.6.5000068

Abstract :
Seksuele agressie is een vaak onderschat probleem, zowel in gerechtelijke als medische kringen. In België staat de medische begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld, in tegenstelling tot onze buurlanden, nog in de kinderschoenen. Een van de redenen hiervoor is het gebrek aan ervaring van het medisch korps in deze materie.
Deze bijdrage verschaft een korte schets van de omvang en juridische implicaties van dit belangrijke sociale probleem en beschrijft tevens het medisch onderzoek van vermeende slachtoffers. Hierbij wordt gewezen op het belang van de precieze rapportering van de letsels in het kader van het gerechtelijk onderzoek.


Geen abstract

download article
34.204.191.31.