PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Medico-legale aspecten van seksueel misbruik van kinderen
Author(s): VAN DEN BROECKE R, DEBROUWER P, DHONT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 6   Date: 1998   
Pages: 371-375
DOI: 10.2143/TVG.54.6.5000067

Abstract :
Seksuele agressie op kinderen is een frequent maar dikwijls al dan niet opzettelijk miskend probleem. In de overgrote meerderheid der gevallen gaat het om seksueel misbruik van meisjes door mannen. De feiten spelen zich meestal af binnen de besloten kring van een gezin. De bewuste of afgedwongen medeplichtigheid van de moeder of andere familieleden en de onmondigheid van het kind zijn de belangrijkste oorzaken van onderrapportering.
Ook de medische wereld draagt hierin een zekere verantwoordelijkheid. Bereidheid om het probleem te onderkennen en indien relevant, een adequaat lichamelijk onderzoek van het kind uit te voeren en de gepaste maatregelen te treffen, zijn een opdracht voor de arts.
In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de verschillende situaties waarmee de arts kan worden geconfronteerd en van de klinische onderzoekingen die vereist zijn.


Geen abstract

download article
18.204.48.40.