PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ethiek van de psychoanalyse
Author(s): VERGOTE, Antoine
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 4    Issue: 3   Date: september 1994   
Pages: 135-136
DOI: 10.2143/EPN.4.3.632455

Abstract :
Ik wil even terugkomen op het stukje dat Fons Van Coillie hier in het juli-nummer 1994 schreef onder de titel Ethiek en psychoanalyse, bespreking van één van mijn bijdragen tot het boek over psychoanalyse. Ik houd eraan deze bemerkingen te maken, omdat ik de psychoanalyse zeer interessant en stimulerend acht voor wie de grondslagen van de ethiek bedenkt. In mijn besproken bijdrage heb ik onder meer dát willen aantonen en juist dát heeft Van Coillie niet erkend. Daarom hier enkele aanwijzingen voor hen die mijn stuk niet gelezen hebben.

download article
34.204.191.31.